Każda inwestycja budowlana wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Istotnym etapem tego procesu jest uzyskanie mapy do celów projektowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, mapa taka jest niezbędna dla każdego planującego budowę, która wymaga pozwolenia od władz.

Inwestowanie w budowę domu, obiektu przemysłowego czy modernizację istniejących budynków wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, wśród których kluczową rolę odgrywa mapa do celów projektowych. Jest to niezbędny dokument, który stanowi fundament dla kolejnych etapów procesu budowlanego. Jeżeli szukają Państwo profesjonalnie wykonanej mapy geodezyjnej do celów projektowych, Pracownia Geodezyjno-Inżynieryjna MS-GEO chętnie podejmie się tego zadania.

Mapa do celów projektowych – gdzie można ją uzyskać?

Tylko uprawnieni specjaliści mogą tworzyć mapy geodezyjne do celów projektowych. Inwestorzy potrzebujący takiej dokumentacji powinni zwrócić się do biura geodezyjnego, gdzie otrzymają pomoc odpowiedniego eksperta. Koszt wykonania mapy zależy głównie od lokalizacji planowanego obiektu. Kluczową podstawą do jej stworzenia jest mapa zasadnicza, służąca państwu, która zawiera informacje o uzbrojeniu terenu i kluczowych elementach topograficznych. Na tej mapie specjalista uwzględni m.in. linie rozgraniczające.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych są kluczowym elementem dokumentacji budowlanej oraz cennym narzędziem, które ułatwia projektowanie i optymalizację zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na ich znaczenie, tworzenie takich map najlepiej powierzyć doświadczonym geodetom. Mapa do celów projektowych dostarcza wiarygodnych informacji o terenie, w tym:

  • ukształtowanie terenu – wysokości, nachylenia,
  • granice działki – ich przebieg i lokalizację punktów granicznych,
  • istniejące obiekty budowlane – takie jak budynki i infrastruktura,
  • uzbrojenie terenu – sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne,
  • warunki zabudowy – linie zabudowy, strefy ochronne.

Mapka geodezyjna do celów projektowych musi być aktualna i sporządzona na podstawie najnowszych pomiarów oraz obecnego stanu terenu.

Realizacja mapy do celów projektowych w Kielcach

Mapa sytuacyjna do celów projektowych musi spełniać określone przez prawo warunki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku. Dokument powinien obejmować nie tylko działkę inwestycyjną, ale również teren w promieniu co najmniej 30 metrów od jej granic.

Dostępne są różne skale map:

  • 1:500 dla działek budowlanych,
  • 1:1000 dla większych obiektów lub obszarów przemysłowych,
  • 1:2000 dla rozległych terenów z rozproszonymi budynkami.

Mapa musi wyraźnie wskazywać granice posiadłości oraz zawierać elementy takie jak linie zabudowy, lokalizację dróg, różnorodne strefy przeznaczenia, jak również zieleń wyższą niż 2 metry oraz istniejące i planowane obiekty.

Kto wydaje mapy do celów projektowych i gdzie się zgłosić?

Pracownia Geodezyjno-Inżynieryjna MS-GEO oferuje pełne usługi w zakresie tworzenia map geodezyjnych w Kielcach. Proces ten obejmuje zgłoszenie pracy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dokonanie pomiarów, aktualizację mapy zasadniczej, przygotowanie niezbędnych dokumentów i ich zatwierdzenie przez urząd. Całość prac zazwyczaj zajmuje od 2 do 4 tygodni dla działek pod dom jednorodzinny.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zlecając wykonanie mapy do celów projektowych w MS-GEO, zyskują Państwo solidne podstawy dla swojej inwestycji.

Comments are closed.

Mapa do celów projektowych
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window