Pomiar laserowy LIDAR z wykorzystaniem dronów to najnowocześniejsza technologia mapowania przestrzeni dostępna na rynku. Dzięki LIDAR-owi możliwe było zeskanowanie terenów amazońskiej dżungli, co doprowadziło do odkrycia starożytnych miast, dotychczas ukrytych pod roślinnością i niewidocznych gołym okiem. Przykład ten ilustruje różnorodność zastosowań skanowania lidarowego, które jest szeroko wykorzystywane w geodezji i planowaniu przestrzennym.

Jak działa skanowanie LIDAR?

LIDAR, czyli Light Detection And Ranging, to technika tworzenia trójwymiarowych map przestrzennych za pomocą laserowej wiązki światła wykorzystująca do tego celu drony. Analizując zmiany długości fali laserowej i czas powrotu wiązki, można precyzyjnie określić odległości między skanowanymi obiektami, co umożliwia stworzenie szczegółowego modelu 3D skanowanego terenu.

Zastosowania skanowania LIDAR

Skaning LIDAR znajduje zastosowanie w wielu sektorach:

  • Budownictwo i architektura: LIDAR jest nieoceniony przy projektowaniu na trudno dostępnych działkach, budowie dróg, wyznaczaniu kanałów czy tras rurociągów. Jest także wykorzystywany przy planowaniu większych inwestycji, takich jak osiedla mieszkaniowe czy kompleksy biurowe.
  • Rolnictwo: Technologia ta pozwala na dokładną analizę wzrostu roślin, efektywność upraw oraz monitorowanie plonów, co znacząco zwiększa efektywność hodowli.
  • Leśnictwo: LIDAR umożliwia kompleksowe mapowanie zalesionych obszarów.
  • Archeologia: Skanowanie laserowe pomaga odkrywać ukryte artefakty i struktury bez konieczności ingerencji w strukturę terenu.
  • Energetyka: LIDAR stosuje się do projektowania linii wysokiego napięcia, zwłaszcza w trudno dostępnych lub niebezpiecznych miejscach, jak lasy czy góry.

Korzyści z wykorzystania LIDAR w projektowaniu

Skaning lidarowy stanowi doskonałą podstawę dla projektantów i planistów przestrzennych do tworzenia szczegółowych map projektowych. Umożliwia precyzyjne określenie lokalizacji elementów terenu, takich jak cieki wodne czy zapadliska. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na wykonanie dokładnych map, niezbędnych w różnych dziedzinach projektowania.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy i zaufania naszym doświadczonym specjalistom. Skanowanie laserowe LIDAR to sprawdzone i profesjonalne rozwiązanie, które przynosi korzyści w wielu aspektach planowania przestrzennego.

Comments are closed.

Pomiary LiDAR – dronem
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window