Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu...

Pomiary realizacyjne to zbiór czynności mających na celu precyzyjne rozmieszczenie w terenie obiektów budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania sporządzonym przez projektanta. Czynności tyczenia są kluczowe do umiejscowienia projektowanych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją budowlaną. Geodeta jest odpowiedzialny za przeniesienie na plac budowy kluczowych elementów projektu, takich jak osie ścian, sieci, punkty węzłowe czy poziomy wysokości. Tyczenie odbywa się z uwzględnieniem istniejących obiektów oraz granic nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. Proces wytyczania jest dokumentowany wpisem do dziennika budowy.

Przed spotkaniem w terenie prosimy o przygotowanie i dostarczenie projektu budowlanego, abyśmy mogli zapoznać się z dokumentacją.

Realizacja prac odbywa się terminowo, na podstawie okazanego projektu budowy. Zapoznajemy się z nim dokładnie, aby odpowiednio dostosować prace do planowanych etapów.

Pomiary realizacyjne obejmują czynności kameralne i terenowe, które mają na celu zapewnienie właściwego rozmieszczenia obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Obejmują one szczególnie zachowanie zgodności położenia budowanych obiektów względem istniejących struktur oraz granic nieruchomości. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć uprawnionemu geodecie pozwolenie na budowę i dokumentację projektową. Po otrzymaniu tych dokumentów geodeta przystępuje do geodezyjnego opracowania projektu, w tym określenia głównych punktów budowli, osi, linii rozgraniczających i zabudowy oraz lokalizacji obiektów budowlanych, a następnie tworzy szkic dokumentacyjny, który umożliwia przeniesienie projektu na grunt. W terenie geodeta zajmuje się wytyczaniem i utrwalaniem głównych osi budowlanych, charakterystycznych punktów projektu, jak również reperów wysokościowych. Wytyczenie jest dokumentowane przez szkic tyczenia i wpis do dziennika budowy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, wszystkie budynki wymagające pozwolenia na budowę muszą być wyznaczone przez uprawnionego geodetę przed rozpoczęciem prac budowlanych, a po ich zakończeniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentującej ich położenie na gruncie. Organy mogą również zażądać wyznaczenia w terenie i przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej dla obiektów wznoszonych na podstawie zgłoszenia.

Comments are closed.

Pomiary realizacyjne
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window