Realizacja wielu inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością zgromadzenia rozlicznych dokumentów, w tym również geodezyjnych. Informacje te często pochodzą z zapisów w księdze wieczystej, z ewidencji gruntów i budynków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także z innych decyzji administracyjnych.

Nasza firma wykonuje opracowania takie jak: mapy do celów sądowych, opinie do celów sądowych bezpośrednio na zlecenie sądu, bądź strony postępowania, które będą mogły być wykorzystane w postępowaniu sądowym takim jak: założenia księgi wieczystej, wyjścia ze współwłasności bądź zasiedzenia nieruchomości itp.

Dokumentacja geodezyjna w aspekcie prawnych wymagań

Tworzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów prawnych jest ściśle powiązane z prawem własności. Do takiej dokumentacji należą mapy, rejestry, protokoły, wykazy, szkice, wyrysy, odpisy, wypisy oraz inne dokumenty urzędowe, które umożliwiają przeprowadzenie różnych czynności w ramach postępowań sądowych, administracyjnych czy notarialnych.

Rodzaje opracowań geodezyjnych:

  • Geodezyjne opracowanie projektu podziału działek, w tym sporządzenie map z projektem podziału.
  • Geodezyjne opracowanie projektu scalenia i podziału nieruchomości.
  • Ustalanie granic nieruchomości, czyli wznowienie znaków granicznych lub ich wyznaczenie.
  • Badania ksiąg wieczystych.
  • Tworzenie map z projektem podziału nieruchomości liniowych (np. dróg) i obiektów budowlanych.
  • Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Te działania są kluczowe dla zapewnienia, że wszystkie aspekty prawne są prawidłowo adresowane w trakcie procesu inwestycyjnego.

Comments are closed.

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
PRACOWNIA GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNA
Close Search Window